St Louise Eye Clinic

 

 

 

 

PROYECTO VISION

I LES DAUGHTERS OF CHARITY

 

La Congregació de les Daugthers of Charity (Filles de la Caritat de Mekelle a Etiopia) son un puntal important, pel que fa a l'atenció de les persones mes humils de la regió. Sense el seu esforç i dedicació no seria possible que la gent amb més necessitats, tingues una assistència sanitària oftalmològica de qualitat.

 

Per a Proyecto Visión representa alguna més que la contrapart local.

Ens acullen en el seu recinte, ens faciliten tot el que necessitem i ens proporciones seguretat.

El més important per a nosaltres es la feina de Sister Hiwot i de tots els seus col·laboradors.

Treballen amb uns perfecta organització:

  • Fan la selecció dels pacients
  • L'equip Etiop es desplaça a poblats allunyats i de difícil accés.
  • Durant una setmana sense interrupció visiten i seleccionen els pacients per derivar-los a la Clínica.

Quan arriben els equips de Proyecto Visión, en funció de les intervencions previstes els pacients estan preparats per a ser visitats pels oftalmòlegs i posteriorment intervinguts.

 

Sister Lettegabriel, dirigeix amb intel·ligència, fermesa i senzillesa a tot l'Staff de la Clínica.

Tots els equips que es desplacen a la Sainte Louise valoren tant positivament el treball i l'esforç que es fa com els resultats obtinguts.

St. Louise Eye Clinic (Clínica)
Adi haki.   Mekelle
Tl  00 251 (0)34 440 9034
Email :  dcslec@gmail.com

Daughters of Charity
Adihaki.  Mekelle(Convento)
Tl   00251 (0)34 440 9296

ç